- Serverwice
 Kapat   Anasayfa   Müşteri Paneli
info@serverwice.com
Whatsapp Destek

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi İade Politikamız Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Server Wice "www.serverwice.com" internet adresi (ve alt siteleri ile uzantılarının) üzerinden satın alınan ürün, hizmet veya servislerin ücret iadesi ve değişim koşulları ile hizmetin nihai sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen web hizmetleri kullanım sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şart ve usullere bağlanmıştır.


İade Şartları


Web sitesimiz üzerinden satın alınan ürün, hizmet veya servislerin ücret iade şartları aşağıdaki gibidir.


İadesi Talep Edilemeyecek Ürün ve Hizmetler


Hizmet kullanımına başlanması** yada iade sonrası bir başka tüketiciye aynı nitelik ve nicelikte yeniden satılamayacak olması sebebiyle iadesi mümkün olmayan ürünler aşağıda listelenmiştir.


* Hatalı WHOIS sorgulama ve girişlerinden firmamız sorumlu tutulamaz. Lütfen tescil etmek istediğiniz alan adı üzerinde harf hatası yapmadığınıza veya alan adı üzerinde başka bir engel yada problem bulunmadığına emin olunuz.


** Hizmet kullanımı sipariş verildiği ve ödeme alındığı andan itibaren başlamış sayılmaktadır.


İade Usülleri


Nakdi iadeler:


İadesi talep edilen ürün için, ürünün nihai tüketici isteklerine uygun hale getirilmesinde ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, nihai tüketici tarafından talep edilmiş her nevi özelleştirmeler ya da filli müdahaleler ve/veya uzmanlık gerektiren her nevi teknik hizmetler için ifa edilen ve bu ani ifası neticesinde nakdi iadesi mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve firmamız tarafından beyan edilen diğer operasyonel bedeller, hizmetin ve/veya ürünün satış anında tahsil edilen bedelinden düşülür ve 14 gün içerisinde müşterinin firmamıza bildireceği banka hesap numarasına iade edilir.


Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz hizmet veya ürünlerin ya da özel ve/veya genel kampanyalardan kazanılan indirimlerin nakdi karşılığının iadesi mümkün değildir.


Alış-veriş kredisi olarak iade:


İadesi talep edilen ürün veya hizmetlere ilişkin satış bedellerinin, yeniden ürün veya hizmet satın alımı için kullanılmak üzere alış-veriş kredisi olarak tahsisi, varsa kargo ve diğer üçüncü taraf filli maliyetleri düşüldükten sonra başka hiçbir kesintiye uğramaksızın nihai tüketici lehine, ürün veya hizmet için ödenmiş satış bedeli üzerinden gerçekleştirilir. Alış-veriş kredi hesaplarındaki tutarların nihai tüketici tarafından nakit olarak geri çağırılması ve/veya talep edilmesi mümkün değildir.


İade Talebinin Bildirilmesi


İade talepleri, satın almayı takip eden 14 (yedi) takvim günü içerisinde;


İadeye konu olan ürün / hizmet / servis 
• İadeye konu olan ürün, hizmet veya servise ait fatura numarası 
• İade sebebi / nedeni (zorunlu değil) 
• Talep edilen iade şekli (nakdi veya alış-veriş kredisi olarak)


Detaylarını içeren ve nihai tüketicinin ürünü ve/veya hizmeti kullanmakta olduğu serverwice.com üye hesabında yer alan, sistemde kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden info@serverwice.com adresine e-posta göndermesi sureti ile gerçekleştirilir. İlgili iletişim kanalı dışında ve bu maddede yer alan gerekliliklere uymadan gerçekleştirilen hiçbir iade talebi dikkate alınmayacaktır.


Taksitli Alışverişler, Kredi Kartı Kampanya ve Puan Kullanımları, Hediye Çeki, Üçüncü Taraf İndirimleri


Hediye çekleri ve her nevi olursa olsun, hiç bir indirim uygulaması için iade mümkün değildir ve talep edilemez. Kredi kartı işlemlerinde kesilen banka komisyonları ve kredi kartı programları üzerinden kullanılan puanlar iade edilemez. Kredi kartları ile ilgili uygulamalar banka ve finans kuruluşlarına göre farklılık gösterebilir.


Yabancı Para Birimi (Döviz) ile Yapılan İşlemler


Server Wice, ürün, hizmet ve servislerini hangi para biriminden satışa sunuyor olursa olsun, iade işlemlerinde satın alma anında tahsil ettiği TRY (Türk Lirası) tutarı üzerinden işlem yapacaktır.


İade Talebinin Reddi


Server Wice, daha önceden açıkladığı iade politikalarına uymayan talepleri reddetme hakkına sahiptir.


İade Talebinden Cayma


Nihai tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.


Uyuşmazlık ve İtiraz Hakkı


Nihai tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmak üzere Server Wice iade politikalarında ihtilafa düşülmesi halinde Server Wice’ün yerleşik olduğu ülkenin kanunları esas alınacak ve hukuksal müeyyidelerin işletimi bu ülkede yerleşik mahkemeler tarafından yürütülecektir.


İşbu iade politikaları Server Wice ile o’nun ürün, hizmet ve servisleri nezdinde nihai tüketici sıfatı taşıyan şahıs ve/veya kurumlar arasında bağlayıcılık arz etmekte olup, www.serverwice.com internet adresi (ve alt siteleri ile uzantıları) üzerinden ürün, hizmet veya servis satın alan herkes, bu bildirgeyi ve esaslarını peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.


 


Copyright © 2020 ServerWice Teknologies Tüm hakları saklıdır.

Serverwice.com